Publicerad av Christina Marmolin den 29 Jan 2020
Marte Rodal, som förestår veterinärmuséet, berättade om Peter Hernquist historia i de vackra lokalerna.   
Peter Hernquist var född och uppvuxen i Härlunda. Studenten tog han på Katedralskolan. Efter studenten fortsatte Peter till Uppsala för att studera medicin.  I Uppsala blir Peter en av Carl von Linnés lärjunge. ( 1750 – 1760).
För att utveckla sina kunskaper vidare reste Peter vidare till Frankrike och fortsätter sina studier i Lyon där den första veterinärskolan fanns. Studierna bär vidare till Paris där det fanns en berömd veterinär som intresserade Peter. Det var upplysningstid och samhället stod inför nya utmaningar.
Tidigare fanns det inget yrke som veterinär utan de var hovslagare som även skötte om djurens hälsa.
 
1769 blev Peter hemkallad, han var då färdigutbildad till veterinär. Han började med att göra en plan för hur veterinärutbildningen skulle se ut i Sverige – det fanns dock inga pengar utan Peter återvänder till skara och började jobba som lärare på katedralskolan. Med goda kontakter får han Brogården 1 i Skara och börjar bygga upp sin drömskola. Veterinärskolan startar 1771 och är den första i Sverige (6:e i världen)
 
Peter var mycket arbetsamt och utbildade under sin period 150 veterinärer, det var starka pojkar med god sångröst som fick söka. Samtidigt som de utbildade sig till veterinärer så fick det även en utbildning som klockare. Det gick inte att leva på att endast vara veterinär. Veterinär klockar yrket höll på ända till slutet av 1800-talet. Många av veterinärerna blev kavallerister/fält skärare.
 
Peter dog 1808. 1821 startade även en veterinär skola i Stockholm, vilket skapade konkurrens mellan skolorna istället för samarbete. Några kända personligheter är Norling, Forsell och lärare Hovling. Sista eleven i Skara gick ut 1890 och veterinärutbildning i Stockholm blev kungliga veterinär högskolan som 1975 flyttade till Ultuna och idag finns under Sveriges Lantbruksuniversitet.
 
 
Veterinärmuseet i Skara är ett upplevelse museum och det största i sitt slag i världen och drivs som en stiftelse mellan SLU och Sveriges veterinär förbund. Syftet är att förvara och förmedla veterinärmedicin över åren. 
 
 
För att ytterligare kunna arbetat med museet samlingar håller man på att digitalisera de  30 000 föremål  som är samlade. Detta gör det möjligt för externa forskare att ta del av materialet som anses ovärderligt.
 
Möteslokalerna i museet är möjliga att hyra.
  
 
 
Föredraget rönte stort intresse och engagemang i klubben. Det var många närvarande som har satt sina spår i veterinär historien vilket gav mötet en extra dimension.
 
Vid tangent bordet
/Christina Marmolin