Publicerad av Anders Jonsson den 07 Oct 2020
I Västergötlands museum
Dagens Rotaryärenden:
Ordförande Anders Jonsson hälsade alla välkomna. Dagens sammanträde hölls för första gång detta verksamhetsår inomhus, nämligen i muséets café och maten kom från Mattipset i Skara.
 
Presidenten öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Den portionsförpackade maten, så pandemisäkert som möjligt, delades ut till mötesdeltagarna.
Under tiden berättade presidenten om distriktets möte som går av stapeln på lördag. Tillsammans tittade vi också på en del underlag inför detta möte. Höstmötet genomförs virtuellt via zoom och presidenten planerar att delta, helt virtuellt.
Därefter pratade vi om våra möjligheter att nu när hösten smyger sig på oss hålla våra luncher inomhus. Det ska inte ta så lång tid innan vi vet detaljerna kring detta. Planen är att ha första ordinarie möte onsdagen den 4 november. När detta kom på tal kom också en revolutionerande, för att inte säga helt omvälvande, idé upp. Önskan från det samfällda mötet var att vi ska börja med möte och föredrag. Därefter äter vi lunch. Fördelarna med detta är flera. Dels blir vi lite flexibla vad gäller föredragets längd, dels kan den som vill komma och lyssna och sedan avvika om pandemisituationen gör att det känns svårt att delta i lunchen. Dessutom kan det också bli en möjlighet med just lunchen, då den kommer att serveras i ett ganska stort utrymme. Även detta med tanke på pandemisituationen.
Så var det bara kaffet kvar, vilket intogs med sann entusiasm. Vi vet ju alla vikten av ”svenskt kaffe på hotellet”. Detsamma gäller på möten med Rotary. Därefter förklarade presidenten mötet för avslutat.
 
Vid pennan
Reserv-sekreterare tillika president
Anders Jonsson