Publicerad av Hans Stålhammar den 23 Sep 2020
Veckobrev 2 i Fornbyn
Dagens Rotaryärenden:
Ordförande Anders Jonsson hälsade alla välkomna. Dagens sammanträde hölls utomhus i Fornbyn och maten kom från Mattipset i Skara.
 
Anders informerade om planerna för höstens aktiviteter. Eftersom klubben inte kommer att ha tillgång till den ordinarie lokalen i Stadshotellet, kommer veckomötena hållas i en lokal på Västergötlands museum. Där kommer vi även att få tillgång till föreläsningssalen.
 
Andra ämnen/projekt som berördes på mötet var:
  1. Samarbete mellan musikundervisning i Skara och Füssen, Tyskland. Syftet med projektet är att få eleverna på musikskolan att fortsätta delta i verksamheten. En aktivitet som kan höja motivationen är återkommande utbytesresor med musikskolor i andra länder. I denna fråga har Anders J. tagit kontakt med företrädare för musikskolan i Füssen, som var mycket positiva. Han har även varit i kontakt med ordförande för Füssens Rotaryklubb. Där var gensvaret inte lika positivt.
  2. När startar biprojektet? Claes M. är klubbens projektledare för biprojektet. Han får  återkomma i frågan.
  3. Anders J har varit i kontakt med Rotary Ungdom.
Det finns en plan på att anordna ett möte på Skara Sommarland den sista helgen i juni för personer engagerade i studentutbytet. Tanken är att de utländska studenterna som skall åka tillbaka hem, svenska studenter som skall åka utomlands samt personer engagerade i utbytet skall träffas, umgås och utbyta erfarenheter.
 
  •  
Brita P. informerade om att Jordbruksverket har beviljat 400 000 SEK till ett digitaliseringsprojekt av Fornbyn i Skara. Projektet kommer att utnyttja QR-kodsteknik för att redogöra för de olika byggnaderna. Det finns stora utvecklingspotentialer med att använda QR-koder och andra sevärdheter i Skara kan kopplas till samma plattform.
 
Vid pennan
Hans Stålhammar