Publicerad av Cecilia Lerenius den 21 Oct 2020
Veckobrev  nr 5    2020-2021
Dagens Rotaryärenden:
President Anders Jonsson hälsade alla välkomna till dagens lunch som hade lagats av Mattipset. Vi var samlade i muséets Skaraborgssal och hade gott om plats.
 
Anders rapporterade från ett kretsmöte dagen innan. Klubbarnas mötesrutiner skiljer sig åt och olika anpassningar till pandemin har gjorts. Ett par klubbar har möten en kväll per månad medan några klubbar inte har några möten alls. Marika Nystedt berättade om besök på Skaraborgens luncher som fungerar nästan som vanligt men med möjlighet till att delta även digitalt på distans.
 
På kretsmötet diskuterades även önskemål om ökad transparens vad gäller våra medlemsavgifter och vad dessa finansierar. Vi diskuterade sedan användning av olika datasystem mm och det efterlystes mer information till medlemmarna om vad som är på gång.
 
Den 4 november startar program vid luncherna med föredrag av Svante Kilander om det kinesiska språket.
 
Vid pennan Cecilia Lerenius