Publicerad av Christina Marmolin den 30 Sep 2020
Veckobrev 3    30 sept. 2020 Fornbyn, Skara
Dagens rotaryärenden
President Anders Jonsson hälsade alla välkomna till en Rotarylunch med fantastiskt väder som möjliggör att vi kan sitta ute och äta. 
 
Dagens program.  Gemensamt samtal vid lunch bordet i Fornbyn
 
Hälsningar framfördes från Arne Sträng och Carl Henrik Höckerfelt.  Anders informerade om styrelserna för respektive Rotaryklubb ska diskutera möjligheter för en framtida sammanslagning. Verksamhet framöver som har tagits upp är projekt med musikskolan, After School och Lundsbrunn 2021.   Den 10 oktober är det ett digitalt distriktsmöte för klubbarna.
 
Vid lunchbordet diskuterades hur mötena ska kunna ske framöver under rådande pandemi, samt hur vi ska aktivera medlemmarna.  Antalet medlemmar i Skara Rotaryklubb är för närvarande 50 stycken. Styrelsen kommer att ta beslut om var mötena framöver kommer att äga rum. Det är minst sagt lite akut då vi har haft vädergudarna med oss och vet att det bara kommer att bli kallare
 
Vid tangent bordet
 
Christina Marmolin