Publicerad den 03 Jun 2020
Joakim Frykberg, VD för Jula, berättade om Julakoncernen.
Joakim började med att berätta att Jula är ett familjeföretag ägt av Karl-Johan Blank. Idag arbetar även de båda sönerna Christian och Fredrik i företaget. Under 2019 var omsättningen 8,2 miljarder kronor och vinsten var 750 miljoner kronor. Vi fick även veta att omsättningen i maj 2020 var 25% högre än omsättningen i fjol.
Lars-Göran Blank började sin verksamhet på Jultorp och Jula Industri AB kompletterades sedan med en postorderverksamhet. 1979 öppnade Jula det första varuhuset. Idag har Jula 55 varuhus i Sverige, 34 i Norge och 14 i Polen.
Joakim ville särskilt nämna förtagets arbete med Jula BASE, som är en plattform för medarbetarna. Den ger en vägledning i arbetet och hjälper till att bygga upp “Julaandan”.
Julas lager i Skara är för litet och en nybyggnation på ytterligare 28 000 m2 är under uppförande. När bygget är klart kommer det att vara världens största kompaktlager.
Julas verksamhet har bara till en mindre del påverkats av den pågående coronaepidemin[hs1] . Inför det kinesiska nyåret bygger företaget varje år upp stora lager av produkter från Asien. Så även i år. Därför har tillgången på varor varit god trots att årets produktionsuppehåll i Kina blev 4 veckor istället för 2 veckor.
Företaget investerar 30 miljoner kronor i ett kvalitetscenter i Skara. Det skall hjälpa till med att kontrollera produkter, så att kravspecifikationerna i samband med beställningar hamnar på rätt nivå. Idag ligger reklamationerna på ca 1%.
JulaClub har idag 3 miljoner medlemmar. 65% av försäljningen sker till medlemmarna. Mobilen är en viktig kommunikationsväg och det finns inte längre någon fysisk katalog över sortimentet. Julas utbud består av 15 000 artiklar och 1 500 av dessa byts ut varje år. 35% av leverantörerna är svenska företag, 5 % från övriga Europa och 60% från Asien.
Andra verksamheter som Joakim tog upp i föredraget var:
G&K Blanks Fatighets AB hyr ut 230 000 m2 affärsfastigheter.
Torrhamnen i Falköping är navet för Jula Logistics verksamhet. Övergången till spårbundna transporter har lett till en reduktion av koldioxidutsläppen med 97%. Målsättningen är att transportvolymen i Falköping skall öka och på sikt bli landets tredje största “logistikcentrum”.
Wästgöta Finans är Jula-koncernens finansbolag för blancolån.
Hästsportskedja Hööks ingår nu i koncernen. Hööks har butiker i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Företaget har 350 anställda och omsättningen ligger på 500 miljoner kronor per år.
BW Jula Hotell och Konferenser är koncernens först hotell och planer finns på att utveckla verksamheten med fler hotell.
Jula energi och miljö är delägare i vindkraftsparken i Kvänum, som förser centrallagret med elektricitet. Det finns en strategi för att minska verksamhetens klimatavtryck.
 
Joakim avslutade med att Jula bland annat stöder följande utvecklingsprojekt:
The Perfect World Foundation för biologisk mångfald och
The Hunger Project som arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus
 
 

Följa upp: coronaepidemin [hs1]