Publicerad av Christina Marmolin den 04 Mar 2020
Helena Kahrs har varit musiklärare på Skara musikskola sedan 2002
Helena Kahrs har varit musiklärare på Skara musikskola sedan 2002, då hon blev headhuntad till tjänsten. 
Helena är idag en av 3 verksamhetsledare för musikskolan samt tf ledningschef.
Helena är även frilansande musiker med tvärflöjt som specialitet samt med i Borås symfoniorkester.
Skara Musikskola har idag sin verksamhet på Stureplan. Musikskolan i Skara startade 1958 och var bland de första i Skaraborg. Idag har man 280 elever mellan 4-74 år, 8 musiklärare. Musikskolan är inte skattefinansierad utan är avgiftsbaserad.
 
Musikskolan har sång, dans, instrument, grupper och ensemble för ett flertal ämnesområden.
Olika instrument och i grupp kan man sjunga pop vara med i sångfåglar, musiklek och barndans. Det finns även en fördjupningslinje där man studerar musikteori, rytmstudier och kan göra en egen konsert. Ensembler och orkester finns för blås, stråk, storband, slagverk, pop rockband, brass, träblås, flöjt 
 
Musikskolan har samarbetat med ett flertal verksamheter såsom Västra Götaland museum, skolorna, biblioteket, domkyrkan, Art dance, andra organisationer och föreningar. Musikskolan har ca 80 utåtriktade aktiviteter per år det kan vara café musik, lunchkonserter i domkyrkan, julshower mm
 
För årskurs 1 och 2 har musikskolan en upptaktsverksamhet där eleverna har möjlighet att pröva på olika instrument.
 
Musikläger är en nyckel till en bra musikskola då de skapar ett gott klimat, äldre elever hjälper yngre och man delar med sig till varandra. För musikläger aktiviteten finns en stödförening som är superviktigt för att lägret ska kunna ske. Stödföreningen är inte en föräldraförening utan vem som helst kan vara med och supporta.
 
 
Lite kort om Stureplan. Stureplan invigdes 2013 och har nu tre delar i sin verksamhet, Musikskola, öppen fritidsverksamhet och en teknik och digital utveckling del. Stureplan har 16 anställda och är till för alla elever från 1-9 klass. Det finns ett hälsocafé i bottenplan som ska hjälpa ungdomarna att göra bra ”fika” val. Sedan hösten 2019 har kommunerna ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA)  för de ungdomar som har gått ut 9:e klass med inte fortsatt skolan och inte har något jobb  dvs de som har hamnat mitt emellan. Stureplan har satsat på en lärare och en coach som ger dessa ungdomar ett stöd för att stötta dem att bli intresserade och våga av egen vilja till att skapa en framtid, kanske med hjälp att få behörighet från grundskolan för vidare studier
 
Den öppna fritidsverksamheten har över 80 ungdomar i snitt per kväll och har inte haft någon incident på över två år.
 
 
Det märks tydligt att Helen är mycket engagerad i Stureplan och ser elevernas behov.
Skara ska vara mycket stolt över den verksamhet som bedrivs på Stureplan.
 
 
Vid tangent bordet
 
Christina Marmolin