OBS OBS OBS OBS OBS
Mötestiden i morgon 26/1 är 12.30.
Observera tiden för vårt möte onsdagen den 26/1.
Vi träffas i Domkyrkan kl 12.30 och ingenting annat.
Det är inte heller aktuellt med någon gemensam måltid.
Den programpunkten tar vi åter upp nästa vecka.