Anders Jonsson
Anders inleder med att visa vår hemsida www.skararotaryklubb.se och fråga om den används av medlemmarna? Någon påpekar att det tar tid att lära sig. Numera används hemsidan för anmälan till olika event och detta underlättar administrationen. Anmälan till kommande kvällsmöte den 11 mars görs till exempel på hemsidan. Det kan även göras i appen Clubrunner. Möjligheten att endast anmäla sig på hemsidan och i appen kan göra att vissa medlemmar exkluderas. Särskilt under en övergångsperiod behövs alternativa rutiner enligt flera medlemmar. Anders föreslår att man skickar ett SMS om man har svårigheter att komma in på hemsidan och anmäla sig.
 
Inger Janson informerade om rutiner för veckobrevskrivande där en skrivargrupp finns. Presidenten står för utskicket av veckobreven via mail och kan samtidigt informera om aktuella saker. Veckobreven ligger på hemsidan.
Referatet är tillgängligt utan lösenord, under ”Klubbartiklar”. För att läsa veckobreven i sin helhet, så måste man logga in på "Medlemmar".
Anna Blomqvist kommenterade att alla föredragshållare informeras om detta och får ge sin tillåtelse. Veckobrev med klubbinformation eller egoföredrag görs inte tillgängliga utan lösenord.
 
Rotary International har tagit fram filmer för att informera om utbytesverksamheten. Anders har visat filmerna för högstadieeleverna på Victoriaskolan under vintern. Till hösten kommer två utbytesstudenter, en till vår klubb och en till Skara Borgen. De kommer att bo hela utbytesåret i vardera en familj men möjligheter finns för andra medlemmar att ta hand om studenterna under en helg eller liknande. Detta uppmuntras! Utbytesstudenterna har möjlighet att följa med på olika studieresor och skidresor som anordnas för alla utbytesstudenter i Sverige. Hittills har studenterna finansierat detta själva men olika lösningar finns i olika klubbar/distrikt.
 
Efter att dessa frågor diskuterats avslutade Anders dagens lunchmöte.
 
 
Vid pennan Cecilia Lerenius