När vi startar upp med onsdagsmöten - behöver man anmäla sig?
I vårt nya verktyg Club Runner finns möjligheten att anmäla sig. Det är naturligtvis ypperligt för vår restauratör att veta hur många vi blir. Däremot är det ju inte alltid man vet om man kommer ifrån eller inte.
När vi nu börjar med våra onsdagsmöten igen finns alltid möjligheten att anmäla sig. Vet du att du ska gå - anmäl dig. Samtidigt kommer det alltid att finnas plats för dig som inte med säkerhet vet om du kan gå eller ej. Svaret på frågan om man behöver anmäla sig är således:
"Nej, men kan du så gör det gärna."
Alla är alltid välkomna!