Publicerad av Inger Jansson den 16 Sep 2020
Årets första veckomöte i Fornbyn
Dagens rotaryärenden
President Anders Jonsson hälsade alla välkomna. Presidenten fortsatte att informera om planeringen av de kommande veckomötena. Klubbens möten kommer att så länge vädret tillåter äga rum utomhus och vid dåligt väder är vår möteslokal Museets café och eller Hörsal.
Nästa vecka blir ”Kafferep” på samma sätt som dagens möte. Anmälan till mötet krävs och görs på hemsidan under Evenemang.
Skara Stadshotell har bytt ägare och hålls fortsatt stängt och ny öppning planeras ske under våren 2021. Styrelsen har lokalfrågan under arbete och flera alternativ finns att tillgå. Skara Borgen RK har öppnat sin ordinarie verksamhet på måndagar dock med ett Corona säkrat genomförande vilket innebär både fysiska möten med komplement att delta via länk (Zoom)
 
Ulf Frejinger uppvaktades på traditionellt sätt och framförde sitt tack och uttryckte värdet i Födelsedagsfonden som bidrar till välgörenhet genom Rotary.
 
Dagens program.  
Information från styrelsen och klubbsamråd- Anders Jonsson, president
 
Styrelsen hade sitt första möte för året i i måndags 14/9.
Styrelsen består av:
Anders Jonsson, president
Christer Kjellner, past president
Mathias Andersson, skattmästare
Inger Janson, sekreterare
Cecilia Lerenius, vice sekr
Anna Blomquist, IT ansvarig
Brita Planck, ledamot/skattmästare
 
Protokollet från Styrelsemötet ligger på Club Runner och finns tillgängligt för inloggade medlemmar.
 
Presidenten informerade från styrelsemötet och presenterade de förslag till projekt som han initierat.
”Spela vidare” Ett samarbete med Skara Musikskola – ett utbyteprojekt för musikskolans elever Skara-Tyskland och Holland
”Rädda våra bin” Ett lokalt naturvårdsprojekt Skara RK
”Rotarys golfmässa” Den planerade kretsaktiviteten i samarbete med Lundsbrunns Golfklubb och Lundsbrunns Kurort som skulle ägt rum våren 2020 planeras att genomföras våren 2021
”Waterpark event/för utbytesungdomar” Ett RU event i samarbete med Skara Sommarland prel juni 2021
 
Vidare togs upp frågan om klubbens arbete och intention framåt från flera medlemmar.
Hur arbetar vi i Skara RK mot en ev sammanslagning av våra två Rotaryklubbar i Skara? Påtalades värdet i att vara flera åhörare vid föredragen samt också attraktionskraften för nya medlemmar att delta i ett större sammanhang. Styrelsen kommer att ta upp frågan vid nästa sammanträde i oktober.
 
En enkel och ofullständig sammanfattning av information, samråd och diskussion.
Medlemmarna tackar klubben för kaffet och frallan som avnjöts i skönt sensommarväder i Fornbyn i Skara.
 
Vid pennan
Inger Janson