Nu har vi genomfört presidentskiftet! En vacker onsdag i juli fördes presidentkedjan vidare.
Vi riktar ett klart och tydligt tack till Christer för hans insats som president. Nu lämnar han över till vår "nygamle" president Anders Jonsson som tar över klubban för andra gången.