Publicerad av Cecilia Lerenius
”Erfarenheter från arbete i och med Kina” Bengt Fransson
Bengt har en lång karriär på Volvo Personvagnar bakom sig. De senaste åren, innan han slutade 2018, pendlade han till Kina i rollen som ”liaison officer”. Bengt hade innan dess arbetat både i Göteborg och Skövde och bland annant varit med att bygga upp fabriken i Skövde.
 
I Kina har Volvo tre bilfabriker och en motorfabrik. Verksamheten startade 2011, efter att Volvo köpts upp av Geely 2010. Fabriken i staden Zhangjiakou norr om Peking ledde till ett vänortssamarbete med Skövde 2016.
 
En mycket viktig del i globala relationer är kulturen och förståelse för kulturella skillnader, även i företagskultur. Att bygga företag i Kina innebär flera kulturella utmaningar och det är viktigt att vara både nyfiken och intresserad för att lyckas. I Volvos kulturträning ingick att se skillnaderna mellan vårt och kinesernas syn på t ex individen och chefen . I Kina är systemet mycket mer hierarkiskt och det är viktigt att förankra alla beslut med chefen. Det är viktigt att inte tappa ansiktet och kroppsspråket kan därför kännas ovant. Vi hanterar problem olika, vi föredrar ofta att ta tag i problem medan kineser hittar vägar runt problemen. Bengt framhöll tre saker han uppskattar särskilt med landet – kulturen, maten och människorna.
 
Bengt arbetade från 2015 för Geely som är ett systerföretag till Volvo inom Geely Holding. Då beslutade Geely att använda samma arkitektur som Volvo och byggde 2016 nya motorfabriker i Kina. Volvo skulle ge support och det blev Bengts uppgift. Det mest anmärkningsvärda var hastigheten i byggprocessen. Snabba beslut och hårda krav mot leverantörerna gjorde att fabriken blev färdig i rekordfart.
 
Bengt avslutade med att jämföra Sverige och Kina på olika punkter. Till exempel Kina: snabba beslut – Sverige: koncensus; Kina: hierarkiskt- Sverige: delegerar; Kina: vill lära- Sverige: vet bäst. Utvecklingen i Kina är påfallande och drivkraften stor att få det bättre även om delar av Kina fortfarande är mycket fattigt.
 
Vi hade många frågor efter föredraget. Bland annat om yttrandefriheten. Christer tackade för det spännande föredraget och avslutade sedan mötet.
 
 
Vid pennan Cecilia Lerenius