Publicerad av Christina Marmolin den 26 Feb 2020
Anders Ståhl tillsammans med vår egen Anders Jonsson
Anders Ståhl arbetar som affärsutvecklare på Skövde kommun. Hans huvudfokus är friluftsområdet på Billingen. Anders är uppvuxen på Billingesluttningen, har varit bosatt i Göteborg i 11 år men har sedan ett år tillbaka återvänt med sin familj.  Skövde är idag en helt annan stad än den Anders växte upp i.
 
Fritidsområdet Billingen utvecklas till en ny destination och besöksmål. I destinationsutvecklingen på Billingen medverkar företagare, ideella föreningar, destinationsbolaget (Next Skövde) Skövde Arena. Billingen ligger 3 km från tågstationen med 1 timme till Göteborg och 2 till Stockholm.!
 
Billingehotell med 1500 platser har varit flyktingförläggning vilket var en bra verksamhet för att få en stadig ekonomi trots att hotellet var slitet. Skövde kommun och Billinge hotell har tillsammans skapat en ny möjlighet där kommunen och hotellet i växelverkan skrev avtal för hur man ska investera för att bygga upp den nya destinationen.
Början var att kommunen skulle anlägga ett konstsnö spår på 10 km för att sedan hotellet skulle bygga en kongresshall.  Konstsnöspåret blev färdigt 2018 men byggnation av en kongresshall har inte fullföljts. Det har varit många turer men nu är planer för en ny kongresshall och renovering av Billingehus under en bygglovsprocess. 
 
I november startade kommunen bygget av Billingecenter  som ska bli ett ”epicenter” med möjlighet till servering, omklädning, butiker mm. Centret beräknas vara färdigt nov 2020.
 
Skövde kommun beräknas investera ca 250 miljoner i projekten på Billingen
 
Det som ligger i focus och ska göra destination Billingen unikt är att man förutom alla idrottsaktivitet även ska göra naturen på området till ett besöksmål därav är man mycket noga med återställande vid alla byggprojekt. Området är så stort vilket skapar möjligheter för både cykling och vandring i fantastisk natur
 
Idag finns det konstsnöspår, cykelspår, digitala cykel leder (genom Ride With GPS får man ut en gps karta på var man kan cykla i området) Skogsmulleriket som är anlagt vid Åsbotorpssjön med fullt av aktiviteter för barn. Trollstigar för vandring samt en anlagt bikepark så kallad pumptrackbana.
 
Framtid
Hållbara aktiviteter under hela året och det är framförallt under sommarperioden som det behövs mer aktiviteter.  Cykling är ett viktigt och intressant tema. En höghöjdsbana äventyrsbana har sjösatts i år.
Externa företag har visat sig intresserade av att vara med och utveckla området.
 
Bygga en varumärkesplattform så att marknadsföring mm kommer samman med möjlighet att kunna betala för alla aktiviteter på ett och samma ställe.
 
Lagra snö i framtiden, dock inga möjligheter i år J
 
Målgruppen
Målgruppen är aktiva barnfamiljer och ” vasaloppsåkare”
 
Locka till sig tunga arrangemang som SM i Enduro 2020, Mountainbike, SM  Vecka vintern 2023…
 
Samverkan för att få med andra upplevelser som kultur mm arbetar destinations bolaget med ( Next Skövde), det är en viktigt del för helheten.
 
Frågor efter föredraget handlade mycket om samverkan över kommungränserna med andra kommuner i Skaraborg. Det är viktigt för hela regionens utveckling, där Skövde har en central roll.
 
Frågan kvarstår vad är framsidan av Billingen…… ta berget till omvärlden
 
Anders glittrade under hela föredraget, han gillade verkligen sitt uppdrag.