14 Dec 2022
Skara Skolscen samt Skara Musikskola
"Mellan natt och dag" Skara Skolscen / "Julmusik med Toppsnäckorna" Skara Musikskola

Välkommen till Skara Rotaryklubbs julfest!

Då vi tycker mycket om lokala samarbeten är det extra roligt att i år få presentera både Skara Skolscen och Skara Musikskola, vilka båda ska framträda vid vår julfest!

Skara Skolscen framför sitt "Mellan natt och dag"; Lucia på Skara Skolscen.
Stråkensembeln Toppsnäckorna från Skara Musikskola kommer att underhålla oss vid middagen.